Orf Name: Smlt2408
Type: Transposase


Previous Annotation: putative_transposase

Borders:
putative transposase <---> putative transposase


Protein fasta sequence
KKSRGVLRQGMTAKYAFMREHLGEFRLTAMCRVLGVNRSGYYAWAGNSGR
PRRREDDRLRGLIKHAWLASGTVYGYRKITRELREAGERCSRHRVRRLMK
AEGIRAEIGYGTKPRHRGGPPGMVENVVNRDFSPAAPNKVWVTDITYIRT
YEGWTFLAVIVDLYSRQVVGWAMQSQMTTDLVLQALVSAVWKRKPAAGLI
IHSDQGSQFTSSDWLSLLKQNGMVPSMSRRGNCHDNAVAESFFSALKKER
IKRRIYPTRDEARSDVFNYIEMFYNPIRRHGSAGNLAPVEFERRYAQGGS
*